back arrow button
Nazad na blog

Pristupačan turizam u Karlovačkoj županiji

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježen je danas okruglim stolom na temu "Pristupačan turizam u Karlovačkoj županiji" u organizaciji Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije u suradnji sa Veleučilištem u Karlovcu.

Cilj okruglog stola koji je održan u atriju Veleučilišta bio je aktualiziranje teme o važnosti izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u području pristupačnosti turističkim uslugama i sadržajima na ravnopravnoj osnovi sa ostalim građanima.